ஒரு பாத்திரத்தில் பாலை ஊற்றி ஒரு பூண்டை தட்டிப் போட்டு நன்றாக கொதிக்க விடவும். பூண்டு நன்றாக வெந்த பின்னர் […]