மனித உடலில் 60% தண்ணீர் உள்ளது. மனித உடலுக்கு ஒரு நாளைக்கு 8 டம்ளர் தண்ணீர் போதுமானதாக இருக்கலாம். ஆனால் […]